Föreningen

Kungörelser

Medlemsavgift

Årsavgiften för verksamhetsåret 2021 (1 jan – 31 dec) är satt till 300 kr, 50 kr för alla födda 1996 eller senare. Alla som deltar i arrangemang knutna till Likström eller vistas i lokalen ska betala medlemsavgift! För denna avgift får du tillgång till lokalen och föreningens spel, samt möjlighet att delta i olika spelgrupper och aktiviteter. Det är spelledarnas/cirkelledarnas ansvar att se till att alla deltagare har betalt medlemsavgift.

1. Följ länken nedan.
2. Klicka på "Bli medlem i föreningen".
3. Fyll i dina uppgifter.
4. Medlemsavgift betalas via bankgiro 363-6222 (Betalningsmottagare: Likström).
Glöm inte att ange födelseuppgifter som referens.

Länk till Likström på Sverok

Styrelsen

Den valda styrelsen för verksamhetsåret 2021 ser ut som följande:

Ordförande

Namn: Tobias Ohlsson
Kontakt: 0733-495741

Vice ordförande

Namn: Joakim Asterhed
Kontakt:

Kassör

Namn: Michael Silverflod
Kontakt: 0733492008

Sekreterare

Namn: Robert Ekelund
Kontakt: dorkreign@gmail.com / discord (@dorkreign#6960)

Ledamot

Namn: Oskar Sandström
Kontakt:

Suppleant

Namn: Fabian Jakobsson
Kontakt:

Det går även att nå styrelsen via mail: likstrom.styrelsen@gmail.com