Föreningen

Kungörelser

Medlemsavgift

Årsavgiften för verksamhetsåret 2020 (1 jan – 31 dec) är satt till 300 kr, 100 kr för alla födda 1995 eller senare. Alla som deltar i arrangemang knutna till Likström eller vistas i lokalen ska betala medlemsavgift! För denna avgift får du tillgång till lokalen och föreningens spel, samt möjlighet att delta i olika spelgrupper och aktiviteter. Det är spelledarnas/cirkelledarnas ansvar att se till att alla deltagare har betalt medlemsavgift.

1. Följ länken nedan.
2. Klicka på "Bli medlem i föreningen".
3. Fyll i dina uppgifter.
4. Medlemsavgift betalas via bankgiro 363-6222 (Betalningsmottagare: Likström).
Glöm inte att ange födelseuppgifter som referens.

Länk till Likström på Sverok

Styrelsen

Den valda styrelsen för verksamhetsåret 2020 ser ut som följande:

Ordförande

Namn: Tobias Ohlsson
Kontakt: 0733-495741

Vice ordförande

Namn: Michael Silverflod
Kontakt: 0733-492008

Kassör

Namn: David Petersson
Kontakt: 0733-109839

Sekreterare

Namn: Robert Ekelund
Kontakt: dorkreign@gmail.com / discord (@dorkreign#6960)

Ledamot

Namn: Henrik Thörnqvist
Kontakt: 0730-347025

Suppleant

Namn: Fabian
Kontakt:

Nyckelpersoner

Nedanstående personer i styrelsen har nyckel till lokalen. Kontakta dem för lån av nyckel eller tillträde till lokalen.

  • Ordförande Tobias Ohlsson (0733-495741)
  • Vice Ordförande Michael Silverflod (0733-492008)
  • Kassör David Petersson (0733-109839)
  • Ledamot Henrik Thörnqvist (0730-347025)

Det går även att nå styrelsen via mail: likstrom.styrelsen@gmail.com